A civil világ összefogását kéri a káptalantóti termelői piac üzemeltetője

13 márc. 2014 Administrator

Elkeseredett hangú írást tett közzé a Liliomkert néven ismert, országos hírű káptalantóti piac üzemeltetője, segítségért kiáltva a piac megmentéséért.

 

kaptalantotipiac1

 

Harmathy Ildikó harca a termelőkért, a termőföldért régebbi keletű. A népszerű, sok család megélhetését biztosító termelői piac bezárásának szándékáról korábban mi is írtunk. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük az üzemeltető által nyilvánosságra hozott „segélykiáltást”.

"Kedves Hölgyek és Urak, Drága Barátaim, Piacosok!

A Sors gyorsabban igazolta a  Liliomkert hetilap legutóbbi számában közreadott állításomat, mint gondoltam volna: A jelen alaptörvény nem egy demokratikus állam alaptörvénye, hanem a gátlástalanságé. Hiányzik belőle a demokrácia alapja, azok a bombabiztos emberi alapjogok, amelyek nem lehetnek politikai csatározások tárgyai. Nevezetesen az ember testi és lelki egészsége; a gyermekek megfelelő oktatása-nevelése; a nemzet anyagi biztonságának kérdése; a kultúra, a művelődés vagy a sajtószabadság demokratikus biztonsága.

 

A természet védelme marginálisan sem fordul elő benne. Keletkezésének körülményei és tartalma egyaránt bizonyítja, hogy egy bűnös rendszer alkotmánya, amelynek nem célja polgárainak védelme, a törődés, a békés és derűs élet.

 

A Liliomkert fennmaradásáért folyó parttalan mederbe sodródott csatározások végére akartam volna pontot tenni azzal, hogy az év elején a jegyzőnket arra kértem, adjon működési engedélyt piacunknak, vagy vegye nyilvántartásba a 7. éve sikeresen működő piacot. Kértem találjon megoldást. Ma ugyanis egy termelői piac létrehozásához nem kell engedély, hanem egy A4-es nyomtatvány kitöltése, amelyhez a területhasználat jogosságát (tulajdoni lapot, vagy használati szerződést) kell csatolni, és aláírni, hogy a vezető betartja a hatósági előírásokat. 3 ezer Ft illetéket kell fizetni.

 

Túl azon, hogy a terület piacként való használata a ma is érvényben lévő bontási határozatok miatt nem lehetséges, a termelői piacok jelen szabályozása mellett az árusok jelentős részét ki kellene tiltani.

 

kaptalantotipiac3

 

Példátlan gyorsasággal érkezett a válasz sok pontban részletezve az akadályokat, végül kerek perec kimondva: ’A jelenlegi jogszabályok alapján a Liliomkert piac üzemeltetésére engedély nem adható, illetve nyilvántartásba vétele sem lehetséges.’

 

Válaszomban kihangsúlyoztam: a Liliomkert piacán NEM bűnözők garázdálkodnak, hanem emberek próbálnak megélni, gyermekeiket eltartani saját munkájukból. Több mint 200 család jövedelméről, több ezer ember egészséges táplálékáról és kellemes időtöltéséről van szó.

 

2007 óta folyamatosan könyörgök minden létező fórumon a jogszabályok olyan irányú változtatása érdekében, amely az emberek valós érdekei mentén születik.

 

Továbbra is rossz a termelői piacok szabályozása; a kistermelők tevékenységének szabályozása; a szövetkezetek és a termőföld használatának szabályozása; a jövedelem-elvonások rendszere és az egész gazdaságpolitika, mert a rendszer NEM AKARJA, HOGY JÓ LEGYEN!

 

A jegyző nyilván keresett volna megoldást, de sem időt, sem lehetőséget nem kapott rá. Az a véleményem, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján is emberellenesnek minősül, kiskorúakat veszélyezteti tisztességes emberek jövedelmének elvonása, szándékos alul- és rosszul táplálása, a gyűlöletkeltés.

 

Közben a büntetések és a természetkárosítás okán indított bűnvádi eljárás miatt kétségbe esve keresem, hol siklott ennyire félre a törvényalkotás, amelynek sem az ember testi-lelki békéje, sem a természet valós védelme nem fontos.

 

Az Alkotmánybíróságnak a termőföldről való, minden tudományosságot nélkülöző állásfoglalása – hogy tudniillik „a termőföldnek egy országon belüli mennyisége adott, az nem növelhető. A rendelkezésre álló föld viszont korlátlan ideig használható, nem amortizálódik.” 7/2006. (II. 22.) AB határozat – mutatja, hol ment tévútra a gondolkodás. Ezek után elővettem az Alaptörvényt, amelyből világosan látszik, hogy azért lehet a Liliomkertet kizárni a rendszerből, mert az Alaptörvény ezt megengedi.

 

Márpedig ha egy rendszer nem képes polgárainak testi-lelki épségéről gondoskodni, akkor a rendszert kell leváltani, nem a népet.

 

kaptalantotpiac2

 

Magyarország jelen Alaptörvénye sajnos lehetőséget ad azokra az embertelenségekre, amelyeket hazánkban a politika rendre el is követ:

  • a lakosság, a gyermekek jelentős részének alul- és rosszul táplálása;
  • kiskorúak testi és lelki veszélyeztetése, gondatlan és felelőtlen oktatás-nevelés;
  • az egészségvédelem hiánya;
  • a természetvédelem hiánya;
  • megfelelő tájékoztatás, a sajtószabadság hiánya.
  •  

Nem látok más megoldást, a civil világ segítségét kértem. Civil szervezeteknek, környezet-, gyermek és ifjúságvédőknek, az egyházak vezetőinek írtam levelet, és minden elérhető fórumon kérem a fiatalok, a művészvilág, és valamennyi felelősen gondolkodó ember segítségét annak érdekében, hogy hozzuk létre együtt azt az Alkotmányt, amely megvéd minket a politikai terrortól, egyetlen otthonunkat, a természetet az oktalan pocsékolástól. Sajnos még nem tudunk saját ügyeinkkel foglalkozni, mert el kell érni előbb, hogy Szentágothai professzor szavai beteljesüljenek.

 

Dr. Szentágothai János professzor, akadémiánk volt elnöke, azt jövendölte egykoron, hogy eljön az idő, amikor Magyarországnak a termőföldje és a gondolkodó elméi lesznek a legnagyobb kincsei. Virágozni pedig akkor fog ez az ország, ha e kettő találkozik.

 

A Liliomkert és mindannyiunk tervezhető és élhető jövője érdekében mindenek előtt hazánkat kell megmenteni. Megfogalmaztam egy levelet, aki egyetért, küldje el maga is az ombudsmannak, aki azért kapja a fizetését TŐLÜNK, hogy kiálljon alapvető jogainkért.

Káptalantóti, 2014 március 9.

Harmathy Ildikó"

Forrás itt.

 

Ezek is érdekelhetnek

Sokszinűvidék.hu - Ahol a jó élet lakik - 2015

 

Kiemeltek